Kontakt

Allmänna frågor: Marinda Törnlycke, Skanska Nya Hem, 010-449 18 20, marinda.tornlycke@skanska.se

Hemsida: Marinda Törnlycke, Skanska Nya Hem, 010-449 18 20, marinda.tornlycke@skanska.se

Matrikelansvarig: Marinda Törnlycke, Skanska Nya Hem, 010-449 18 20, marinda.tornlycke@skanska.se

Comments are closed.