Asplund, Rebecka

Rebecka_alt5-liten
  • Namn: Rebecka Asplund
  • Email: rebecka.asplund@vxa.se
  • Företag: Växa Sverige
  • Funktion: Byggrådgivare
  • Telefon: 0708-43 82 17

Jag är byggrådgivare på Växa Sverige vilket innebär att jag arbetar med allt som rör byggnation inom lantbruk och landsbygd. Jag jobbar framför allt med stallar för olika djurslag (mjölkkor, dikor, får, hästar, höns mm) men också gårdsbutiker, mejerier, övernattningsrum och annat som dyker upp. Mitt arbetsområde är hela Halland. Ibland gör jag enkla skisser, tittar på placering eller gör kostnadsuppskattningar i ett tidigt skede. Andra gånger tar jag fram handlingar för olika myndighetskontakter, oftast förprövning av djurstallar men även bygglov och miljöprövningar (anmälan enligt miljöbalken eller tillståndsansökan inkl MKB). Jag jobbar också med upphandlingar och tar fram förfrågningsunderlag, hjälper till med kontraktskrivning och ibland byggledning hela vägen till djuren flyttar in.

Comments are closed.