Brandt, Maria

MariaBrandt
  • Namn: Maria Brandt
  • Email: maria.brandt@halmstad.se
  • Företag: Halmstads kommun - kvalitetsenheten, Socialförvaltningen
  • Funktion: Planeringsansvarig
  • Telefon: 035-13 82 94

Jag arbetar på Socialförvaltningen som placeringsansvarig (bl a har jag hand om Socialförvaltningens fastigheter). Jag har arbetat som fastighetsförvaltare på Halmstads kommun och har även ett förflutet inom både Falkenbergs Bostads AB (FaBo) och HFAB samt Mark- och exploateringsenheten i Halmstad och Helsingborgs kommun.

 

Comments are closed.