Carlsson, Maria

IMG_0018_Maria.Carlsson
  • Namn: Maria Carlsson
  • Email: maria.b.carlsson@wspgroup.se
  • Företag: WSP
  • Funktion: Projektledare Planering/Miljö, Planeringsarkitekt
  • Telefon: 010 722 52 56

Mitt namn är Maria Carlsson. Jag är född och uppvuxen i Karlskrona och flyttade till Halmstad 1996 efter att jag utbildat mig till planeringsarkitekt FPR/MSA vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Påbörjade min yrkesverksamma bana på samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun 1997 efter avslutat examensarbetet genom att jobba fram olika underlag till det pågående översiktsplanearbetet.

Efter en 4 månaders jordenruntresa blev jag 2000 heltidsanställd på byggnadskontoret i Halmstads kommun.  Här jobbade jag med främst detaljplanering mellan år 2000 fram till 2010. Det sista 1,5 året som plansamordnare för planverksamheten i kommunen. Sedan hösten 2010 arbetar jag som planeringsarkitekt på WSP med liknande planeringsfrågor.  Som konsult arbetar jag åt ett flertal kommuner och privata exploatörer med både stora och små projekt som berör samhällsplanering. Jag är bosatt i centrala Halmstad, tillsammans med man och två skolbarn i ett underbart tegelradhus på Rotorp. Fritiden ägnar jag mig gärna åt att påta i trädgården, umgås med vänner men framförallt att utöva yoga. Poweryogaträningen 1 dag i veckan har blivit ett måste som gör att både kropp och själ fungerar i de tuffaste jobb- och vardagslivssituationerna. Annars får en löprunda då och då fungera som substitut.

Comments are closed.