Lundberg, Sara

sara_lundberg
  • Namn: Sara Lundberg
  • Email: sara.lundberg@vxa.se
  • Företag: Växa Halland
  • Funktion: Affärsområdeschef Rådgivning & Djurhälsa, Agronom
  • Telefon: 035-465 26

Jag arbetar som affärsområdeschef på Växa Sverige. Ett företag som erbjuder rådgivning och service till landsbygdsföretag, främst inom lantbruk.
Vi är drygt 400 anställda varav ca 100 i Halland och 30 personer på rådgivningsavdelningen. Vi har rådgivning inom byggnation för lantbruk, miljö, växtodling, företagsekonomiska frågor, ledarskap, LEAN, förebyggande veterinärvård och utfodring.

Utbildning: Agronom med byggteknikinriktning

Tidigare arbetsplatser:

Hushållningssällskapet, byggrådgivare till halländska lantbruksföretag, planerat och ritat djurstallar

DeLaval, projektledare för internationella byggprojekt främst i Ryssland och Asien, inriktning på mjölkgårdar för i snitt 2000 kor. 
Länsstyrelsen i Skåne, byggkonsulent, granskare av förprövningsärenden

Comments are closed.