Näckdal, Suzanne

IMG_7811_Suzanne Näckdal
  • Namn: Suzanne Näckdal
  • Email: suzanne.nackdal@wspgroup.se
  • Företag: WSP Environmental
  • Funktion: Miljökonsult, förorenad mark
  • Telefon: 010-722 52 60

Kort presentation: Mitt namn är Suzanne Näckdal. Jag är född  i Kalix och uppvuxen i Stockholm men sedan 2002 är jag bosatt i Halmstad.

Jag har studerat vid Stockholms Universitet och har en Fil. Mag. i Geovetenskap med inriktning mor kvartärgeologi och miljögeokemi.

Sedan 2002 är jag anställd på WSP Environmental i Halmstad. Där arbetar jag som konsult, med uppdrag inom förorenade områden.

Vanliga uppdrag är miljötekniska undersökningar av mark, grundvatten och byggnadsmaterial, miljö- och hälsoriskbedömningar av förorenad mark, kostnadsbedömning av sanering och miljökontrollant vid sanering.

Jag bor i Frösakull utanför Halmstad tillsammans med man och två barn. Fritidsintressen är att läsa, umgås med vänner, resa, pyssla med huset mm.

Comments are closed.