Örnbring, Charlotte

Jag heter Charlotte Örnbring och är arkitekt. Idag arbetar jag på Samhällsbyggnadskontoret i Halmstad som planarkitekt.

År 2007 började jag på kommunen och innan dess arbetade jag cirka femton år på White arkitekter i Halmstad.

Comments are closed.