Teutsch, Kerstin

Kerstin

Jag är uppvuxen i Holm och har studerat på Sveriges Lantbruksuniversitet både på Ultuna-Uppsala och Alnarp-Lund. Tog min landskapsarkitektexamen 1987. Certifierade mig som besiktningsman för utemiljön 2011.

Jag har jobbat i Umeå, Stockholm, München, Kristianstad och Halmstad. Driver eget kontor sedan 1995, Teutsch landskapsarkitekter AB med framförallt projektering, besiktning och undervisning på SLU Alnarp.

Fritidsintressen är att vara i skog och mark, gärna tillsammans med hundar, köksträdgårdsodling och matlagning.

Bor i Steninge tillsammans med min man där vi driver Steninge minigolf, som är en av Sveriges äldsta banor.

Comments are closed.