Winkler, Charlotta

CW 2
  • Namn: Charlotta Winkler
  • Email: charlotta.winkler@wspgroup.se
  • Företag: WSP Environmental
  • Funktion: Energiteknik. Specialisering solenergiteknik och passivhusteknik

 

 

 

Jag arbetar med effektivisering och hållbara energikoncept i bebyggelsen och speciellt med passivhuskonceptet. Mitt arbetet innefattar även övergripande, småskalig energiproduktion med fokus på solenergi.

Jag har civilingenjörsexamen från Danmarks Tekniska Universitet med inriktning Energiteknik. Efter studierna var jag verksam i Österrike. Där arbetade jag bland annat med energieffektivitet och aktiva och passiva energisystem för uppvärmning och kylning av en- och flerbostadshus med fokus på förnybara energikällor. Sedan 2009 arbetar jag på WSP, där jag arbetar i uppdrag för bland annat fastighetsägare, byggföretag, kommuner, Energimyndigheten och utbildningseneheter på temat energiproduktion och energifrågor i bebyggelsen.

 Jag är född i Halmstad, men flyttade härifrån efter studenten. Efter det har jag bott i USA, Härnösand, Köpenhamn, Graz (Österrike) och innan flytten till Halmstad igen, i Stockholm.

Comments are closed.