Om

Sedan 1999 finns det i Halmstad ett nätverk för kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen.

Nätverkets medlemmar är yrkesverksamma som konsulter, entreprenörer, förvaltare, beställare, materialleverantörer m m.

Inom nätverket anordnas lunchträffar, studiebesök och föredrag. Detta sker ungefär 12 gånger per år där medlemmarna träffas, utbyter erfarenheter och har trevligt.

Comments are closed.