Träff 1 -sammanfattning

Sammanfattning från träff nr 1 – Kvinnor i byggbranschen

 

Datum och Tid:                  1999 04 28 kl 18.00

Plats:                                   AB Industristaden, Trade Center

 

Närvarande:                        Birgitta Mattsson

                                            Sara Bengtsberg

                                            Rebecca Bertilsson

                                            Beatrice Elmgreén             

                                            Ulrika Karlsson

                                            Bodil Sjögren

                                            Christina Sjöberg               

                                            Marinda Törnlycke

                                            Irene Wigroth

Gäst:                                   Ingegerd Jonsson               

 

 

Mötet inleddes med att Marinda och Irene presenterade sina tankar och idéer kring ett nätverk för kvinnor i byggbranschen.

 

Därefter delade Ingegerd med sig av sina erfarenheter från att starta upp och vara delaktig i nätverk. Hon hade väldigt många tips och synpunkter som sedan diskuterades ur nätverkets synvinkel.

 

Diskussionen om ett gemensamt nätverk avslutades med att de som var intresserade fick lämna in en skriftlig anmälan till medlemskap i nätverket. Kan nämnas att alla närvarande anmälde sig.

 

 

Följande synpunkter framkom och ska ligga till grund för det fortsatta ”nätverket”:

 

Nätverket måste få ett namn, förslag lämnas på nästa möte, förhoppningsvis kan beslut tas om detta på nästföljande träff.

 

Syfte/mål

–       Stärka samarbetet mellan kvinnor i den lokala byggbranschen.

–       Sprida aktuell infomation (nyheter, vad är på gång i regionen etc) inom nätverket.

–       Stöd och samverkan vid problem.

–       Rådfråga varandra om frågor inom arbetet.

–       Socialt.
Kriterier för medlemsskap

–          Kvinna.

–          Aktiv i byggbranschen.

–          Bosatt i Halmstad med omnejd.

Med aktiv i byggbranschen menas t ex arkitekter, projektörer, entreprenörer, byggmaterialförsäljare, projekt/byggledare, fastighetsförvaltare, snickare m m.  Då det förekommer gråzoner beslutades att vi skall vara restriktiva i vår tolkning, i alla fall inledningsvis.

 

Organisation

–          Delat ansvar förordas, det får inte bli så att endast några få tvingas driva nätverket ensamna.

–          Matrikel med aktuell medlemsinformation skall alltid finnas. Detta ansvarar en person för vartill ändringar skall anmälas.

–          Förfrågan om medlemskap skall behandlas vid en träff. Beslut fattas därefter om anslutning eller inte.

–          Ansvaret för anordande av träffar skall vara rullande.

–          Två personer har ansvaret för varje träff, man har ansvar för två träffar i följd, men samarbetar med olika personer kring varje träff. Ansvarsbytet är alltså förskjutet. Tex. Marinda och Irene, Irene och Birgitta, Birgitta och Sara, Sara och Rebecca etc.

–          Dessa två arrangörer har hela ansvaret för träffen dvs ämne, lokal, inbjudan, ekonomi, sammanfattning m m.

–          Efter varje träff skall en kort sammanfattning av träffen skrivas och distribueras till samtliga medlemmar.

–          En kassalåda och kassabok skall gå i arv från arrangör till arrangör där ev överskott samlas och noteras. Tanken är dock att träffarna skall gå jämnt ut.

 

Aktiviteter

–          C a fyra träffar per år skall nätverket arrangera.

–          Anmälan till en träff är bindande. Formerna för avanmälan måste diskuteras.

–          En idébank med förslag på aktiviteter skall finnas. Till den lämnas förslag om man kommer på något kul.

–          Träffarna skall i huvudsak förläggas på veckodagar kl 18. Platsen för träffarna skall vara inom Halmstads kommun.

 

 

 

 

Det är viktigt att vi inte går ut för stort, utan tar det lite lugnt tills nätverket funnit sina former.

 

Vi ses på nästa träff!!

 

 

 

Irene                   &                 Marinda

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.