Träff 4 -sammanfattning

Nätverk för kvinnor i byggbranschen, träff nr 2

 

Datum och tid:                   1999-05-18, kl 18.00

Plats:                                   AB Industristaden, Trade Center

 

Närvarande:                        Sara Bengtsberg

Karin Berg

Rebecca Bertilsson

Bodil Sjögren

Marinda Törnlycke

Irene Wigroth

Gäst:                                   Sven Palmkvist

 

 

Till träffen var Halmstads kommuns stadsbyggnadschef Sven Palmkvist inbjuden. Sven informerade oss om den nya översiktsplanen för Halmstads kommun och om hur arbetet med att ta fram en ny plan bedrivs och regleras. Men först gjorde han en intressant tillbaka-blick över Halmstad där han beskrev hur staden förändrats ända från 1600-talet och fram till idag. Många bekanta gatubilder visades där skillnaden från förr och nu ibland framgick med icke önskvärd tydlighet. Vidare talade han om bl a Gamletull, resecenter, Sofieberg, Jutarum, kustvägen, hamnområdet och om hur dessa områden behandlats i den nya planen.

 

Att döma av frågorna och diskussionen under och efter maten, uppskattade vi alla Svens föredrag.

 

När vår gäst tackat för sig övergick vi till att diskutera nätverket. Beslut fattades om de riktlinjer som skall gälla för nätverket och dess bedrivande. Riktlinjerna bifogas så att alla kan ta del av de och även använda som information till intresserade.

 

Ansvariga för följande träffar är:

träff nr   3      Sara, Irene

4           Sara, Bodil

5           Karin, Bodil

6           Karin, Rebecca

 

Nästa gång skall vi gå på Bomässa. Så boka 21 och 28 augusti redan nu så kommer inbjudan senare.

 

Glöm inte att fundera på namn till vårt nätverk. Minst två förslag skall ALLA ha med sig till nästa träff.

 

Glad sommar på er allihop så ses vi i augusti!!

 

 

Irene                   &                 Marinda

 

 

Comments are closed.