Träff 10 -sammanfattning

Nätverk för kvinnor i byggbranschen.

 Sammanfattning  träff nr 10

 

 

Datum och tid:                   2001-08-22, 18.00

Plats:                                   PEABs arbetsplats Seniorboende Gamletull

 

Närvarande:                        ca 8 st

 
 
Info om byggprojektet

 

Marie berättade med hjälp av overhead-bilder om projektet som kommer att bestå av två olika boenden. Dels ett vårdboende om 72 lägenheter som kommer att hyras av Halmstads kommun och dels av ett trygghetsboende om 123 hyreslägenheter. Dessutom kommer parkeringsgarage att inhysas i källaren samt butiker och restauranter i gatuplan. Vårdboendet skall vara färdigställt under hösten 2002 och trygghetsboendet under vårvintern 2003. Beställare är Fastighets AB Solskensgården ett konsortie mellan SEB Trygg Liv, Peab Sverige AB och Actica Omsorg. Man planerar att låta uppföra totalt 10 liknande anläggningar i Sverige varav detta projekt är först ut.

 

Samkväm

 

Efter Maries redogörelse och lite diskussion förflyttade vi oss till Gaston’s där vi åt och drack medan vi ivrigt diskuterade diverse övriga ämnen.

 

 

 

Hälsningar

 

Marie och Ulrika

 

 

 

Ansvariga för följande träffar är:

träff nr   11 Marie D och Anna D            vår 2002

12 Anna D och Jessika K           ännumeravår 2002

 

Comments are closed.