Träff 11 -sammanfattning

Nätverk för kvinnor i byggbranschen.

 Sammanfattning  träff nr 11

 

 

Datum och tid:                   2002-02-28, 12.00-13.00

Plats:                                   Rådhuset konfrum 425

 

Närvarande:                        Therese Ahlström

                                            Maria Bennet

Karin Berg

Rebecca Bertilsson

Ann-Charlott Castler

Jessica Criwall

Ingela Croon

Anna Danielsson

Marie Dellhag

Madelene Johansson

Ulrika Karlsson

Birgitta Mattsson

Ulrika Oskarsson

Bodil Sjögren

Marinda Törnlycke

Irene Wigroth

Jessica Kågefors

 

 

 

Pågående projekt i Halmstad

 

Medan vi andra mumsade i oss baguetter med kyckling- och curryröra berättade Birgitta Mattsson, stadsmiljöarkitekt i Halmstads kommun, om olika pågående projekt i Halmstad stadskärna.

 

Årets Arkitekturstad
Halmstad City satsar på att ta pris som årets arkitekturstad och inom ramarna för detta har man gjort en inventering av vilka stadsmiljöförbättrande arkitekturprojekt som genomförts under de senaste åren. Detta sammanfattas och presenteras i en folder som man har låtit ta fram.

Ljussättningsprogram kring Nissan

Birgitta presenterade resultatet av en finländsk ljussättningskonsults arbete med miljön över och kring Nissan. Man har bland annat valt att ljussätta de tre broarna ( Järnvägsbron, Nya Gångbron och Österbron) i rött, blått och vitt sken som reflekterar i vattnet.

 

Utformning av Nissanområdet

Birgitta visade tankarna kring den nya gångbron, området vid brons båda fästen, ny kajpromenad med marin touch på Gamletullssidan och planerna kring Hamngatans nya nivåer och utseende. Hamngatans omarbetning beror på färdigställandet av nya parkeringsplatser på Gamletullsområdet som ersättning för de parkeringsplatser som idag finns på Hamngatan.

 

Storgatan

Storgatan är tänkt att omarbetas för att bättre passa personer med funktionshinder. I detta arbete ingår såväl att höja befintlig gatunivå för att komma undan det idag så vanliga trappsteget vid butiksentréer, som att genom stensättningen med kontraster förtydliga rörelsestråken.

 

 

Kommande träffar

Vi behöver diskutera formerna för våra kommande möten. Till tidigare möten som varit planlagda på kvällstid har det varit dålig uppslutning, men vid detta mötet på lunchtid var vi nästan hela gänget samlade. Är det genomförbart att ha möten på lunchen? Återkom gärna med feedback! (till Marinda)

 

 

 

Hälsningar

 

Marie och Anna

 

 

 

Ansvariga för följande träff är:

träff nr   12 Anna D och Jessika K           våren 2002

 

Comments are closed.