2003

                                                                                                       

 

Ämne

Ansvarig Datum
17 Besök i nyligen färdigställda Trygghetslägenheter på Gamletull, HFAB, Halmstad. Sonja Bjärrud, Camilla Tovstedt Inställt
18 Besök på utställningen ”Nissan från Slottsmöllan till havet” med Halmstads stadsarkitekt Birgitta Kyrö Mattsson som guide. Avslutas med middag  på Drottning Kristina Passagen. Sonja Bjärrud, Camilla Tovstedt 030227
19 Lunch på Drottning Kristina Passagen. Sonja Bjärrud, Maria Bennet 030411
20 Lunch med studiebesök på Västra strandens reningsverk. Ulrika O, Maria Bennet 030520
21 Besök på byggarbetsplats ny kajlinje i Halmstads hamn, Aarsleff. Lunch med hamnens VD Birgitta Johansson. Marie-Louise Svensson, Ulrika O 030917
22 Sven Palmkvist föredrar om sina erfarenheter från EU-projekt bl a i Ryssland. Marie-Louise Svensson, Birgitta Mattsson 031118

Comments are closed.