2004

                                                                                                       

 

Ämne

Ansvarig Datum
23 Lunch på Tre Hjärtan. Halmstads stadsarkitekt Birgitta Kyrö-Mattson informerar om aktuella detaljplaner. Gunilla Grönbeck, Birgitta Mattsson 040115
24 Besök Trygghetslägenheter på Gamletull, HFAB, Halmstad. Arkitekt Ann-Charlott Castler informerar om projektet. Middag på Restaurang Karl. Gunilla Grönbeck, Madelene Johansson 040302
25 Lunch på Restaurang Nygatan. Malena Andersson, Madelene Johansson 040324
26 Besök på Viking Malt befintlig samt nya anläggning som är under produktion, NCC. Gert (Viking Malt) och Jan Sköld (Hifab) visar runt och beskriver processen. Middag på Gastons. Malena Andersson, Anna Kylmä 040428
27 Anna Gunér, WSP, informerar om CVES (Continuos Vertical Electrical Sounding), icke förstörande grundundersökningsmetod. WSP bjuder på lunch. Diana Avasoo, Anna Kylmä 040519
28 Lunch på Tre Hjärtan. Diana Avasoo, Jenny Ericson 040915
29 Presentation av förslag till Minervas hemsida. Diskussion om slutlig utformning av dito. Avslutas med fika på Whites kontor. Ellika Stare, Jenny Ericson 041209

 

Comments are closed.