2006

                                                                                                       

 

Ämne

Ansvarig Datum
36 Besök på arbetsplats nya stadsbibliotektet. Rikard Ahlgen, kommunens projektledare, informerar. Middag på  Pio. Suzanne Näckdahl, Gunilla Grönbeck 060119
37 Lunch på Lilla Helwfetet. Anneli Persson, Gunilla Grönbeck 060216
38 Besök på Hus Q (Idrott) på Högskolan i Halmstad. Arkitekt Leif Jönsson informerar om projektet. Anneli Persson, Lena Nylander 060420
39 Lunch på Brokstorpsgården. Lina Svensson, Lena Nylander 060407
40 Besök på byggarbetsplats Sjukhuset i Halmstad Entré- och mottagningsbyggnad (EMB). NCC bjuder på buffé. Lina Svensson, Karin Berg 060613
41 Lunch på Lilla Helwfetet. Elin Granö, Karin Berg 060913
42 Lunch på Brokstorpsgården. Marianne Söderstedt, Insa Ostendorf 061031
43 Git Spång från Kompetenscenter föreläser om stress och motivation på HFABs kontor. Elin Granö, Insa Ostendorf 061123

 

Comments are closed.