Träff 62 -Minnesanteckningar

MINERVA I HALMSTAD

Nätverket för kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen 

Minnesanteckningar träff nr 62

Datum och tid:                  2014-02-05, kl. 17.00

Plats:                                  Slottet, Halmstad

1. Inledning

Linda Raimosson och Malin Jarl (Tengbom Arkitekter) samt Kerstin Teutsch och Annika Hansson (Teutsch Landskapsarkitekter) hälsade välkomna till dagens träff.

2. Presentation av de närvarande

Närvarande medlemmar: Kerstin Teutsch, Annika Hansson, Linda Raimosson, Malin Jarl, Anna Danielsson, Insa Ostendorf, Maria Carlsson, Kerstin Lorick, Charlotta Winkler, Anett Karlsson, Marianne Söderstedt, Gunilla Grönbeck, Gunilla Lindberg, Jessica Kågefors, Matilda Gustafsson, Nina Lindén

Gäster: Monica Evald, Sonja Bjärudd, Violeta Stanic, Charlotte Örnbring, Vera Berggren

3. Nya medlemmar

 4. Övriga frågor

Till mötet valdes Annika Hansson till ordförande, Linda Raimosson till sekreterare och Gunilla Grönbeck till justeringsman.

Medlemmarna var inte tillräckligt många för att vara beslutsmässiga enligt stadgarna. Följande frågor diskuterades.

–          Mötet anser att Minerva ska fortsätta växa och inte sätta något tak på antal medlemmar. Eventuell närvarostatistik diskuterades.

–          Mötet föreslår att stadgarna ska kunna ändras genom att samma beslut tas vid två efterföljande möten med färre antal deltagare än idag.

–          Mötet diskuterade möjligheten att ansöka om pengar till studiecirkel. Medlemmarna anser inte att frågan ska utredas vidare.

–          Mötet föreslår att medlemmar som gått i pension och lämnat nätverket ska kunna väljas in som hedersmedlemmar och därmed vara befriade från att planera aktiviteter. Sonja Bjärudd föreslogs som hedersmedlem.

–          Mötet anser att loggning ska krävas för att ta del av medlemmarnas personliga information på hemsidan.

 5. Nästa möte

Nästa kvällsträff i april ska Alexandra Zoerner, Charlotta Winkler och Veronica Nilsson arrangera.

6. Dagens arrangemang: Halmstads Slott – en rundtur på slottet

Vi startade kvällen med en rundvandring i parken. Kerstin Teutsch guidade och berättade om parkens historia och de arbeten hon varit med och genomfört under åren.

Därefter följde en rundvandring inne i slottet. Monica Evald guidade och höll en kort information om slottets historia.

Efter mycket intressanta föredragningar avslutades kvällen i Slottskällaren med delikatesser från världens olika hörn tillagade av ”Goda Livet”, ett socialt företagande som drivs av kvinnor på Andersberg.

Till kaffet hölls medlemsmötet.

 

Vid anteckningarna

Linda Raimosson

Comments are closed.